(0211) 3 511836

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

31/05/2021

Công ty CP Đầu tư thương maị phát triển Nhất Tín tuyển dụng ngành nghề: Kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, vận tải trong nước và quốc tế tại Vĩnh Phúc như sau:

Chat Support