(0211) 3 511836

Công ty cổ phần hợp tác lao động và thương mại LABCO.,JSC trao tặng thiết bị thiết lập phòng họp online cho trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại.

01/04/2021

Họp online (họp trực tuyến) là xu hướng và là phương pháp tất yếu không chỉ trong giai đoạn xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch COVID 19. Họp online còn là cách thức thực hiện hiệu quả khi các đối tác ở các vị trí địa lý khác nhau có thể trao đổi trên phạm vi cuộc họp có nhiều thành viên,  nhất là trong giai đoạn công nghệ thông tin đã hoàn toàn cho phép.

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại là cơ sở đào tạo có nhiều đối tác trong lĩnh vực đào tạo, giải quyết việc làm cho người học ở trong và ngoài nước. Các cuộc họp, trao đổi với đối tác là nhu cầu thường xuyên.

Trong bối cảnh đó ngày 27 tháng 01 năm 2021, Công ty cổ phần hợp tác lao động và thương mại LABCO.,JSC – Đơn vị có uy tín quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam và tại Nhật bản (labco.vn), một trong những đối tác quan trọng của Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại đã trao tặng cho Nhà trường bộ thiết bị tổ chức phòng họp online có giá trị cao.

Với thiết bị được trao tặng này, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại sẽ thuận lợi hơn trong việc kết nối, tổ chức các cuộc họp với các đối tác trong và ngoài nước. Qua đó, hiệu quả hoạt động của Nhà trường chắc chắn được nâng cao, mang lại lợi ích cho người học và góp phần phát triển xã hội.

Ảnh: Ông Nguyễn Thành Kính (thứ 3 từ phải sang)– Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần hợp tác lao động và thương mại LABCO.,JSC đại diện Công ty trao tặng thiết bị cho Ông Nguyễn Tiến Tùng – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng Ban Giám hiệu đại diện cho Nhà trường.

Chat Support